Chơi Video

TRIẾT LÝ

Lấy nền tảng từ triết lý giáo dục được xây dựng trên cơ sở khoa học của thuyết “Trí thông minh đa dạng – Multiple Intelligences” của giáo sư Howard Gardner (Đại học Havard, Hoa Kỳ). 

Đây là một triết lý rất nhân văn, coi trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và sự phát triển hài hòa của cộng đồng. Triết lý này là kim chỉ nam, quyết định văn hóa Nhà trường, mô hình, cách thức quản lý, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và tổ chức hoạt động của Nhà trường.

QUAN ĐIỂM

Mục đích vì cộng đồng là số 1, mục tiêu kinh doanh là thứ yếu. Xây dựng một Hệ thống Giáo dục nhân văn, là niềm tự hào cho mỗi thành viên. Không so sánh, Không phân biệt, Không giới hạn

CÔNG TY GIÁO DỤC

Tầm nhìn

Hướng đến một môi trường nhân văn, nơi giáo dục được cá nhân hoá trên nền tảng của tình yêu thương. Xây dựng mô hình giáo dục tiên phong cho địa phương. 

Giai đoạn 2019 – 2025: Khẳng định giá trị, chất lượng, là mô hình giáo dục số 1 Hoà Bình

Từ năm 2025: Là trường có cơ sở vât chất và mô hình giáo dục tiên tiến ngang tầm quốc gia và tiếp cận thế giới

SỨ MỆNH

Tạo MÔI TRƯỜNG AN TOÀN – THÂN THIỆN, nơi mỗi thành viên được thử, được sai, ĐƯỢC KIẾN TẠO, nơi mỗi học sinh phát triển TOÀN DIỆN VÀ CÂN BẰNG về thể chất, cảm xúc và nhận thức.

VĂN HOÁ

Tôn trọng sự khác biệt: 

Bởi vì mỗi người đều có một giá trị riêng, khi ta chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, giá trị của người khác cũng là khi ta trân trọng chính mình. Tôn trọng sự khác biệt là biểu hiện của khoa học văn hóa, lòng nhân ái và tính nhân đạo với mục đích cuối cùng là phát triển đến chân – thiện – mỹ.

Không ngừng hoàn thiện: 

Đối với cá nhân, đó là “Ham muốn hoàn thiện bản thân”. Đây là việc ta quan tâm, thích, muốn hay cao cấp nhất là đam mê làm cho mình ngày càng tốt hơn. Một giáo viên với ham muốn hoàn thiện bản thân sẽ không ngừng phát triển và sẽ là giáo viên mơ ước của mọi học sinh. Đối với tổ chức, đó là “khát khao hoàn thiện” để ngày càng tốt hơn và trở thành lựa chọn mơ ước đối với bất cứ cá nhân nào.

Tự đào tạo: 

Tiếp thu kiến thức – Hiểu và làm theo – Đào tạo lại cho người khác: Là hoạt động có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của cá nhân và bất cứ tổ chức nào. Một tổ chức có khả năng tự đào tạo sẽ luôn chủ động với mọi biến động của thời cuộc và sẽ tìm ra cho mình lối đi riêng trong quá trình phát triển không ngừng nghỉ của kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0.