Chơi Video

KHỞI ĐẦU HÀNH TRÌNH HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là … được yêu thương
                        … một hành trình
                        … cho đi
Hạnh phúc tại DA HOP EDUCATION là … trải nghiệm
Là thử, là sai, là đứng lên làm lại và … TRƯỞNG THÀNH.
Đó chẳng phải là cách học tốt nhất của mỗi đứa trẻ đấy sao!
Suy cho cùng, các con thành công
                          thì chúng ta hạnh phúc

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI | Strong Points


anh 3

Cơ sở vật chất


ĐẲNG CẤP

IMG_8422

Đội ngũ giáo viên

 

CHỌN LỌC

chuong trinh giao duc

Chương trình giảng dạy

 

TOÀN DIỆN

NỀN TẢNG GIÁO DỤC | Education Background

Triết lý

Triết lý giáo dục được xây dựng trên cơ sở khoa học của thuyết “Trí thông minh đa dạng – Multiple Intelligences” của giáo sư Howard Gardner (Đại học Havard, Hoa Kỳ). Đây là một triết lý rất nhân văn, coi trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và sự phát triển hài hòa của cộng đồng. Triết lý này là kim chỉ nam, quyết định văn hóa Nhà trường, mô hình, cách thức quản lý, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và tổ chức hoạt động của Nhà trường.

Tầm nhìn

Hướng đến một môi trường nhân văn, nơi giáo dục được cá nhân hoá trên nền tảng của tình yêu thương và xây dựng mô hình giáo dục tiên phong cho địa phương: 

Giai đoạn 2019 – 2025: Khẳng định giá trị, chất lượng, mô hình giáo dục số 1 Hoà Bình. 

Từ năm 2025: Là trường có cơ sở vât chất và mô hình giáo dục tiên tiến ngang tầm quốc gia và tiếp cận thế giới

Sứ mệnh

Tạo MÔI TRƯỜNG AN TOÀN – THÂN THIỆN, nơi mỗi thành viên được thử, được sai, ĐƯỢC KIẾN TẠO, nơi mỗi học sinh phát triển TOÀN DIỆN VÀ CÂN BẰNG về thể chất, cảm xúc và nhận thức.

Giá trị cốt lõi

Determined –  Bản lĩnh:  Tự tin, quyết đoán, không lùi bước trước thử thách

Adaptive     –  Linh hoạt: Khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh

Honorable   –  Chính trực: Luôn tuân theo các chuẩn mực đạo đức

Outstanding – Vượt trội: Hệ thống xuất sắc hướng tới cộng đồng

Prestigious   – Uy tín: Thống nhất giữa lời nói và hành động