Thời gian đăng ký hồ sơ: từ 10/5 – 15/8/2019

Địa chỉ đăng ký hồ sơ: 

Văn phòng Hệ thống giáo dục Dạ Hợp

VP1: Tầng 1, Dạ Hợp Ecolife, đường Hữu Nghị, TP.Hoà Bình, Hoà Bình

VP2: Dạ Hợp Education, khu đô thị Zenvillage, đường Hữu Nghị, TP. Hoà Bình, Hoà Bình

Điện thoại: 02186.558.999

Đăng ký tư vấn